Zoeken

Kerken op Bonaire – Protestantse Kerk in Kralendijk

De Vereenigde Protestantsche Gemeente op Bonaire hield in 1843 voor het eerst een dienst, in een woonhuis met een predikant uit Curaçao. Deze predikant wilde in eerste instantie niet eens naar Bonaire om een dienst te houden, door middel van een Koninklijk Besluit werd hij uiteindelijk verplicht om de protestanten op Aruba en Bonaire te bezoeken. Deze diensten werden nog een aantal keer op deze manier gehouden en er werd begonnen met het inzamelen van geld om een kerk te bouwen. Onder andere gelovigen in Nederland zamelden geld in en in 1847 werd het kerkje in het centrum van Kralendijk ingewijd. Omdat er nog niet genoeg geld was, ontbraken in eerste instantie de kerkbanken en de preekstoel en pas in 1868 kon de kerktoren aan het kerkje worden toegevoegd.

De Protestantse Kerk is te vinden aan het Wilhelminaplein in Kralendijk, vlak bij de waterkant en geeft een goede gelegenheid voor mooie foto’s van de historie van Bonaire.

Protestantse Kerk in Kralendijk, Bonaire

Meer van dit

Reageer op dit bericht